Menu
Tianjin Tanghai Valve Manufacturing Co., Ltd logo

Tianjin Tanghai Valve Manufacturing Co., Ltd

Free member Since 2020

Tianjin, China

Butterfly Valves

Butterfly Valves

center-lined butterfly valve wafer type butterfly valve lug type butterfly valve double flanged butterfly valve PTFE butterfly valve double eccentric butterfly valve triple eccentric butterfly valve

wafer type butterfly valve
wafer type butterfly valve wafer type butterfly valve wafer type butterfly valve wafer type butterfly valve wafer type butterfly valve
1/6
lug type butterfly valve
lug type butterfly valve lug type butterfly valve lug type butterfly valve lug type butterfly valve lug type butterfly valve
1/6
U type butterfly valve
U type butterfly valve U type butterfly valve U type butterfly valve U type butterfly valve U type butterfly valve
1/6
Double flanged butterfly valve
Double flanged butterfly valve Double flanged butterfly valve Double flanged butterfly valve Double flanged butterfly valve Double flanged butterfly valve
1/6
fluorine lined PTFE butterfly valve
fluorine lined PTFE butterfly valve fluorine lined PTFE butterfly valve fluorine lined PTFE butterfly valve fluorine lined PTFE butterfly valve fluorine lined PTFE butterfly valve
1/6
double eccentric butterfly valve
double eccentric butterfly valve double eccentric butterfly valve double eccentric butterfly valve double eccentric butterfly valve double eccentric butterfly valve
1/6
triple eccentric butterfly valve
triple eccentric butterfly valve triple eccentric butterfly valve triple eccentric butterfly valve triple eccentric butterfly valve triple eccentric butterfly valve
1/6